domingo, 4 de diciembre de 2011

Asamblea Xeral Ordinaria 2011

Onte Sabado 3 de Decembro de 2011 ás 20:30 inciouse a Asamblea Xeral Ordinaria de Asociación Cultural Real e Ilustre Cofradía da Dorna, alí reunidos 15 socios activos da Cofradía levaron a cabo todos os puntos da orde do día.

Aprobouse a última acta, fixose un balance positivo da Festa da Dorna 2011 e das demáis actividades da Cofradía, donde se comentaron diversas curiosidades sobre a festa e as actividades. Por outro lado explicaronse as contas da Cofradía as cales foron aprobadas por unanimidade por todos os asistentes.

Como punto final puxose fin á presente lexislatura quedando a actual directiva en funcións e convocandose como prazo para a presentación de candidaturas dende o día seguinte á presenta asamblea, 4 de Decembro de 2011, ata as 23:59 do 6 de Xaneiro de 2012 e convocouse unha Asamblea Xeral Extraordinaria para o vindeiro 7 de Xaneiro ás 20:30 no local social, que terá como único punto da orde do día a elección dunha nova directiva de entre as presentadas dentro do prazo.

En canto a forma de presentación das citadas candidaturas, deben presentarse vía email ao correo oficial da cofradía: real-e-ilustre@cofradiadadorna.com e deben estar compostas no mínimo por Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesoureiro/a e 5 Vocais todos eles socios da R. e I. Cofradía da Dorna coas contas ao día. Só se admitiran candidaturas dentro do prazo anteriormente sinalado.

Ás 21:30 horas deuse por finalizada a asamblea emprazando a todos os socios a asistir á asamblea extraordinaria para exercer o seu dereito ao voto, e informado que teñen dereito a ser representados por outro socio presentando unha autorización formal asinada indicando quen os representa.

Tras o fin oficial da asamblea informouse das próximas actividades da Cofradía: Andaina o 18 de Decembro e La Vos de Jalisia animando a todos os presentes a enviar os seus artigos ao email da cofradía, escritos sempre no tono humorístico e subrealista habituais na revista.