jueves, 10 de enero de 2013

Cuotas Socios 2012

A finales do més de Decembro de 2012 pasaronse as cuotas de socios da Asociación Cultural R. e I. Cofradía da Dorna. Este ano debido a reestructuración e actualización completa do arquivo de socios tiveronse que atrasar as cuotas do mes de Xuño ao mes de Decembro,  ademáis así toda persoa que quixera facerse socia tivo tempo de abondo e todos aqueles socios históricos que na actualidade non recibían as cuotas poideron actulizar os seus datos e reenganchar coa cofradía. A día de hoxe constanos que están pasadas todas as cuotas, polo cal dende aquí queremos facer un chamamento a aqueles que se sinten socios e non recibiron a cuota, actualizade os vosos datos!!!!

Toda persoa que non recibise a cuota 2012 e non actualice os seus datos de cara as cuotas 2013 deixará de ser considerado socio da R. e I. Cofradía da Dorna. Para calquera consulta, dúbida ou para solicitar a información necesaria por favor ponte en contacto coa cofradía: real-e-ilustre@cofradiadadorna.com ou sociosdorna@hotmail.com. Esta medida é necesaria para poder facer unha renumeración tendo en conta os socios reáis da Cofradía da Dorna e por suposto respetando a orde histórica, tede en conta con son 10€ ao ano e que estades a colaborar coa entidade organizadora da Festa da Dorna entre outras moitas actividades tales como a Escola de Vela.

Si todavía non eres socio/a da Cofradía da Dorna esto tamén é para ti, non o deixes máis ENROLATE!!!!