domingo, 22 de febrero de 2009

Cancelada Murga Dorneira

A cofradia da Dorna non se pudo presentar ao Concurso de Murgas de este Entroido 2009, o motivo principal foi a pouca resposta dos Dorneiros e Dorneiras a esta iniciativa. Entre os poucos asistentes chegouse o consenso de non participar si non eramos un bo grupo, asi que recolleronse as guitarras e gardouse a letra.
Esperamos que saise ben o concurso e moita sorte os participantes.