viernes, 27 de diciembre de 2013

Asamblea Xeral Extraordinara de Socios da R.e I. Cofradía da Dorna

Mañán Sábado 28 de Decembro de 2013, ás 20:30 no local social (Palco de Pedra), terá lugar a Asamblea Xeral Extraordinaria de Socios da Asociación Cultural R. e I. Cofradía da Dorna, que terá como único punto da orde do día a elección da nova xunta directiva para os exercicios 2014-2015.

Recordamos a normativa, para poder tanto asistir á asamblea, ter dereito a voto ou incluso formar parte dunha candidatura hai que ser soci@ da Dorna coas cuotas ao día, e dicir ter pagado ata a Festa da Dorna 2013 e ser maior de idade, os pequenos socios, menores de idade, podedes asistir pero non votar nin formar parte dunha candidatura.

O prazo para presentar candidaturas remata hoxe venres as 23:59 horas e deberán terse presentado vía mail ao correo real-e-ilustre@cofradiadadorna.com
 Si non podes asistir á asamblea existe a posibilidade de delegar o teu voto a outro socio coas contas ao día e só a un único socio.

Neste intre temos dúas candidaturas presentadas e si non chega outra nás últimas horas unha delas será a nova directiva da Dorna.

A primeira candidatura en ser presentado foi a seguinte:
PRESIDENTE:              EDUARDO IGLESIAS SAMPEDRO
 
VICEPRESIDENTE:       NARCISO FERNANDEZ SANTOS (CHORI)
 
SECRETARIO:              FRANCISCO RUIZ SOMOZA
 
TESOUREIRO:              MARIA EUGENIA CASCALLAR MARIÑO (GENA)
 
VOCAIS:
                                    ANDRÉS MARTÍNEZ RIAL (PERA)
                                    IGNACIO TOUZÓN LIJÓ (INA)
                                    ALBERTO IGLESIAS MIGUÉNS
                                    JOSEFA OTERO CALLÓN (CHEFA)
                                    FRANCISCO XABIER MARTINEZ SANLÉS (RIASO)
                                    SANTIAGO PÁRAMO AYER
                                    GUSTAVO LLOVO OTERO
                                    JOSE MANUEL PAZÓ ARGIBAY

 
e a segunda candidatura en ser presentada é a seguinte:
 
Presidente:                           Juan Antonio García Rey (Pichón)

Vicepresidente:                     José Sampedro Gude
                                                                                                                           
Tesoureiros:                          Fernando Quintela Lens
                                           Arturo González Mariño
                                           Jacob Moraña Cabo
                                                                                                                           
Secretarios:                         Jorge Pérez Otero
                                           Francisco Javier Gómez González                                                                
                                           Alejandro Vidal Alvarez
                                                                                                                           
Vocais:                                Carlos Ben Otero
                                           Sara Sevilla Iglesias
                                           José Luís Suarez-Puerta Colomer
                                           Rafael Jiménez Segade
                                           Pablo Pérez Pérez
                                           Carlos Rodríguez García
                                           Javier Fontaiña Falque
                                           Sergio Ríos Novo
                                           Fernando Mato Cadórniga
                                           Iván Valeiras López
                                           Daniel Pérez Queiruga
                                           Miguel Besada Garcia
                                           Antonio Callón Gago

Si houbese calquer outra candidatura actualizaremos unha vez finalizado o prazo.