viernes, 20 de diciembre de 2013

Conclusións Asamblea Xeral Ordinaria

O pasado Sábado 14 de Decembro de 2013 tivo lugar a Asamblea Xeral Ordinaria da Cofradía da Dorna, alí presentáronse as contas as cales foron aprovadas por unanimidade. Nun segundo punto deuse por concluída a presente lexislatura quedando a directiva actual como directiva en funcións ata a celebración da Asamblea Xeral Extraordinaria a cal terá lugar o vindeiro Sabado 28 de Decembro de 2013 no local social.

O prazo e forma para presentar candidaturas será: vía email (real-e-ilustre@cofradiadadorna.com) ata as 23:59 do Venres 27 de Decembro de 2013, e as candidaturas deberán estar formadas únicamente por soci@s activos coas cuotas ao día (é dicir que tiveran pagada a súa cuota antes de finalizar a Festa da Dorna 2013)  integradas como mínimo por Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesoureiro/a e 5 vocais.  Non se admitirán candidaturas que non cumpran os requisitos aquí sinalados, tanto en prazo, como en forma.

Para asistir á citada asamblea e ter dereito ó voto é necesario ser soci@ da Asociación Cultural R. e I. Cofradía da Dorna coas cuotas o día. Como todo soci@ sabe este ano tivo lugar a famosa renumeración a cal dou lugar ao listado vixente de socios.

Como sempre, calquer dúbida podedes consultala no email: real-e-ilustre@cofradiadadorna.com