martes, 7 de junio de 2011

Faite Socio da A. C. Real e Iluste Cofradía da Dorna

Como cada ano a Asociación Cultural Real e Ilustre Cofradía da Dorna está a piques de pasar as súas cuotas de socios, feito que ocurrira entre o 20 e 24 de Xuño. Dende a cofradía queremos que ningún socio se quede sin colaborar así que fixemos este documento para que podades actualizar os vosos datos, xa que has cuotas pasanse tódolos anos e precisamos actualizar os arquivos. Ademáis pensamos que esta asociación debe ter a maior cantidade de socios posibles polo cal levamos dende que o euro é euro sin subir as cuotas (10€ ao ano) por que prefirimos ser máis e máis dorneiros que facelo algo exclusivo.
Así que si disfrutas da FESTA DA DORNA (festa de interese turistico galego), si fostes á mágnifica ANDAINA a ONS do sabado e domingo pasados, si che gusta a CARREIRA DO CORGO teñas ou non peito para correla, si lees todolos anos LA VOS DE JALISIA e o CADERNO DE BITACORA (POJRAMA DORNEIRO) esperando sair ou non, si fostes aos CICLOS DE ANDAINAS DE OUTONO e INVERNO ainda que chova, si fostes á ESCOLA DE VELA, ou a ESCOLA DE MÚSICA ou a ESCOLA DE REMO ou si te gustaría participar en algo así, si eres Peñeiro e queres SER DORNEIRO non o dubides máis ENROLATE NA COFRADÍA DA DORNA!!!.Envía a seguinte información a:  apartado de correos  16 de Ribeira, A Coruña.CP: 15960. ou por email a Real-e-Ilustre@cofradiadadorna.com tamén podes copiar o seguinte texto e entregalo impreso na seguinte asamblea de peñas dorneiras (sabado 18 de Xuño de 2011 ás 20:03 no Conservatorio Municipal) ou deixalo antes de sabado 18 de xuño na A Taberna do Riaso.


========================================================

Datos  Peroais/Datos Personales:
·         Nome/Nombre:………………………………………………………………….
·         Apelidos/Apellidos:…………………………………………………………….
·         DNI:………………………………………….………………………………………….
·         Peña:……………………………………….………………………………………….
·         Son socio: (SI/NON)…………………………………………………………….
·          Nº Socio:……….……………………………………………………………………
·         Enderezo/Dirección:……………….………………………………………….
·         CP:……………………………………………………………………………………….
·         Telefonos de contacto:…………….………………………………………….
·         Correo-e:…………………………………………………………………………….
Autorización Bancaria:
Sr. Director ou Directora da Caixa ou Banco:……………………..…………………………………………….
Enderezo da oficina:…………………………………………………………..…………………………………………….
Prégolle que acepten os recibos correspondentes á cuota como socio/a da Real e Ilustre Cofradía da Dorna de Ribeira por valor de 10€ ao ano con cargo á miña conta,
Nº de conta (20 dígitos):     ____-____-__-__________

Sr. Director o Directora de la Caja o Banco:……………………..…….………………………………………….
Dirección de la oficina:……………………………………………………………………………………………………….
Ruego  que acepten los recibos correspondientes a la cuota como socio/a de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna de Ribeira por valor de 10€ al año con cargo á mi cuenta,
Nº de cuenta (20 dígitos):     ____-____-__-__________
Para que así conste asino/firmo:==========================================================